НАШАТА COOKIE ПОЛИТИКА
Използваме така наречените "бисквитки" или cookies за да ви осигурим възможно
най-добрият начин за ползване на нашия сайт. За да научите повече - прочетете нашата Cookie Политика .

Защита & Поддръжка

Вашият нов продукт Tempur

Почистване и поддръжка

Материалът TEMPUR не може да се пере или почиства чрез химическо чистене. За да почистите даден продукт TEMPUR, свалете калъфа и проветрете материала TEMPUR или го избършете с помощта на леко навлажнена кърпа - за да премахнете всякакви петна или мърсотия от повърхността. Продуктите TEMPUR са произведени с грижа за околната среда - обработени са със специален компонент който предотвратява развитието на бактерии и гъбички.

КАЛЪФИ ЗА ПРОДУКТИТЕ TEMPUR

Повечето калъфи на TEMPUR могат да се свалят и почистват в съответствие с инструкциите за почистване на етикета, който обикновено е от вътрешната страна на калъфа. По време на прането калъфът трябва да бъде обърнат с вътрешната страна навън и ципът да бъде закопчан. ЗАБЕЛЕЖКА: Специалните калъфи, които съдържат материал TEMPUR не могат да се перат или да се почистват чрез химическо чистене, но могат лесно да се свалят за проветряване и почистване  с четка (с изключение на TEMPUR¨ Original Supreme 31).

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Съставът на материала TEMPUR намалява риска от запалване. Въпреки това материалът може да бъде запален при директен контакт с открит огън, затова пушенето в леглото е непрепоръчително.

ЕТИКЕТ CE

Много продукти на TEMPUR са обозначени с етикет СЕ-за медицински продукт (клас 1), което означава, че характеристиките на този продукт отговарят на изискванията на директива 93/42/ЕЕС. (Проверете етикета за почистване, за да видите дали продукта, който сте закупили е с обозначение СЕ).