Политика за поверителност

TEMPUR SEALY ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ НА УЕБСАЙТОВЕ

Последна актуализация май 2018 г.

Какво обхваща тази декларация?

Настоящата Декларация за поверителност описва как компанията Tempur Sealy (наречена също „Tempur Sealy“, „ние“ или „нас“) ще обработва вашите данни, когато използвате нашите продукти, услуги и уебсайтове.

Тя също така описва вашите права относно защитата на данните, включително право да се противопоставите на някои от начините на обработка, които Tempur Sealy извършва. Повече информация за вашите права и как да ги упражните е заложена в раздела „Какви права притежавам?“. При събиране на лични данни може да ви предоставим допълнителна информация, когато считаме, че би било полезно да осигурим уместна и навременна информация. Каква информация събираме?

Ние събираме и обработваме лични данни за вас, когато взаимодействайте с нашите уебсайтове и когато кандидатствате или използвате някой от нашите продукти или услуги. Това включва:

 • Вашето име, възраст, дата на раждане и пол.
 • Данни за контакт, като адрес за фактуриране и доставка, имейл адрес и телефонен номер.
 • Вашите потребителско име и парола.
 • Банкова информация, включително информация за вашата дебитна или кредитна карта и банков код и номер на сметка, както и информация за транзакции, включително във връзка с продукти, които купувате, или когато кандидатствате за финансиране от Tempur Sealy, или друга форма на финансиране, която предлагаме.
 • Вашите лични предпочитания, като информация за вашето домакинство и решения за покупка.
 • Информация за вашите комуникации с нас.
 • Вашите маркетингови предпочитания, включително всякакви съгласия, които сте ни предоставили.
 • Отзиви за продукти или потребителски мнения и друго съдържание, които ни изпращате.
 • Данни за местоположение, които получаваме от вас, като адреса, където свързвате компютър към Интернет, или магазин, където купувате нещо с картата си.
 • Информация, свързана с браузъра или устройството, което използвате за достъп до нашия уебсайт.
 • Информация за вашите предпочитания на уебсайта.

Законът и други наредби третират някои видове лична информация като специална категория. Ние ще събираме и използваме тези видове данни само ако ни позволите да го направим. Примери за информация от специална категория, която обработваме са: здравни данни, които изискваме от вас (ако купувате продукти от нас, за които здравната информация е от значение, като продукти за облекчаване на болка в кръста) и информация за наказателни присъди и престъпления (ако е необходимо да ви разследваме във връзка с използването на нашите услуги или във връзка с персонала/лични досиета при кандидатстване за работа. Как използваме тази информация и каква е законовата основа за това използване?

Ние използваме личните данни, споменати по-горе, и информация, която ни предоставяте, със следните цели:
* За изпълнение на договор или предприемане на стъпки, свързани с договор: това е от значение, когато кандидатствате за един от нашите финансови продукти или услуги. Това включва: * Приемане и обработка на плащания. * Комуникация с вас и предоставяне на услуги за клиентите. * Организация на доставката или друго предоставяне на продукти, услуги или награди. * Администриране на нашата програма за лоялни клиенти. * Управление на нашето взаимоотношение с вас. * Изпълнение на гаранция. * Когато е необходимо за законните интереси на Tempur Sealy, както са изброени по-долу, и когато вашите права за защита на данните нямат превес над нашите интереси: * Предоставяне на продукти и услуги, за които сте кандидатствали, и отговор на коментари или жалби, които може да сте ни изпратили. Ние може да обработваме лична данни за зависими от вас лица, семейство и партньор (за които сте ни предоставили информация) в този процес. * Улесняване на създаването и обезпечаването на онлайн регистрирани профили. * Рекламирането на нашите услуги и потенциални клиенти, информирането ви за новини и актуализации и домакинстване или управление на мероприятия. * Проследяване на използването на нашите уебсайтове и онлайн услуги и използването на вашата информация в помощ при проследяването, подобряването и защитата на нашите продукти, съдържание, услуги и уебсайтове, както онлайн, така и офлайн. * Персонализиране на нашия уебсайт, продукти или услуги за вас. * Разследването на всякакви жалби, получени от вас или от други, относно нашите услуги, продукти или уебсайтове. * За управление на нашата дейност по ефективен и правомерен начин. Това включва управление на нашата финансова позиция, бизнес възможности, планиране, комуникации, корпоративно управление и одит. * Наблюдение на клиентски профили за откриване, предотвратяване, разследване и/или докладване на измами, тероризъм, неправилно представяне, инциденти по сигурността или престъпление в съответствие с приложимия закон. * Управление на това как работим с други компании, предоставящи услуги за нас и нашите клиенти. * Във връзка със законови искове и нормативно съответствие и разследване. * Записването на разговори, когато се обадите на нашия център за обслужване на клиентите (ние винаги ще ви уведомяваме, когато разговорът се записва). * Информация, която ни предоставяте при кандидатстване за работа, или информация, получена от лица, предоставящи препоръки, или вашите предишни работодатели. * Случаи, при които ни давате съгласие: * Ние ще ви изпращаме директни маркетингови материали по имейл и/или чрез SMS съобщения във връзка с нашите продукти и услуги. * Ние ще поставяме бисквитки и ще използваме подобни технологии в съответствие с нашата Политика за бисквитки (по-долу) и информацията, предоставена ви при използване на тези технологии. * В други случаи, при които търсим вашето съгласие, ще използваме данните за целите, описани в съответния случай. * За цели, изисквани от закона:

 • Предприемане на проверки на клиенти, потенциални клиенти и други трети страни с цел съответствие с нашите правни, нормативни и професионални задължения.

 • В отговор на искания от държавни или правоприлагащи органи, провеждащи разследвания.

Ние сме извършили балансови проверки за всички обработки на данните, които извършваме, въз основа на нашите законови интереси, които сме описали по-горе. Можете да получите информация за всяка от нашите балансови проверки, като се свържете с нас чрез данните за контакт, предоставени по-долу. Няма да имаме възможност да предоставяме исканите продукти или други услуги, ако не получим всички необходими лични данни. Предоставянето на някои видове информация, като например предоставени от вас данни за изпращане на маркетингова комуникация, е по избор. Автоматизирано вземане на решения

При извършване на някои от функциите по-горе, ние разчитаме на технология, която взема автоматични решения въз основа на критериите, които сме определили като значими, и информацията, която събираме за вас или конкретна транзакция. Това включва кредитни проверки и проверки за измама. Ние редовно тестваме нашия софтуер, за да подобрим точността на тези решения и да предотвратим неволно пристрастно отношение. Тези решения може да ви повлияят значително, като например:

 • Предотвратяване на достъп до нашите услуги в случаи, в които решим, че има голяма вероятност предоставянето на услугата за вас да наруши нашите нормативни задължения.
 • в случаи, в които решим, че има голяма вероятност дадена транзакция да е измамна (например защото плащането е извършено от място, което не съответства на нашите данни за крайния клиент) или платецът няма достатъчно средства да покрие разходите.
 • в случаи, в които решим, че услугата се използва в разрез с нашите условия. Например ние автоматично анализираме нашите транзакции, за да преценим дали някои от извършваните от вас дейности фигурират в нашия списък с ограничени дейности.

С кого ще споделяме тези данни?

Вашите лични данни ще бъдат обработени и използвани от юрисдикции извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) от нас или от трети страни, с които споделяме вашите лични данни.

Ние ще споделяме вашите лични данни с други членове на групата компании Tempur Sealy Group за администриране и управление на функции на групата, в това число предоставянето на нашите продукти и услуги за вас.

Вашите лични данни ще бъдат прехвърляни към филиали и доставчици на Tempur Sealy Group в следните държави извън ЕИП:
* Съединени американски щати * Индия

Когато прехвърляме вашите данни в рамките на Tempur Sealy Group, ние използваме вътрешно-фирмено споразумение, съдържащо одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи. Когато прехвърляме вашите данни към организации извън Tempur Sealy Group, ние използваме одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи за обезпечаване на прехвърлянето, освен ако не прехвърляме лични данни към трета страна, прилагаща Обвързващи корпоративни правила, или използваща споразумението за правилата за обмен на поверителна информация между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield), в който случай ние може да разчитаме на тези механизми за обезпечаване на прехвърлянето. Вашите лични данни ще бъдат споделяни и с доверени трети страни, като финансови и други съветници, консултанти и други професионални експерти.

на Tempur Sealy. Подобни трети страни включват доставчици на услуги за изпълнение на поръчки, уебсайтове и ИТ хостинг, помощни центрове, поддръжка, телефонни центрове за обслужване на клиенти, маркетингови проучвания и анализи и плащания чрез кредитна карта. , ако е необходимо за целите по-горе, ако се изисква от закона или ако е необходимо за законовата защита на нашите легитимни интереси в съответствие с приложимите закони. В случай, че бизнесът бъде продаден или интегриран в друг бизнес, вашите данни ще бъдат разкрити на нашите съветници и съветника на потенциалния купувач и ще бъдат предадени на новите собственици на бизнеса.

Какви права притежавам?

Може да имате право да помолите Tempur Sealy за копие на вашите лични данни, да коригирате, заличавате или ограничавате тяхната обработка и да получавате личните данни, които предоставяте, в структуриран, читаем от машина формат и да ни помолите да споделим със (прехвърлим към) други организации тези лични данни. Може също да имате право да се противопоставите на обработката при някои обстоятелства.

по всяко време. Ако поискате да оттеглите съгласието си за обработката на вашите лични данни от Tempur Sealy, това няма да засегне обработка, която вече е била извършена на този етап. Можете също да ни помолите да ви изпратим или да извършим профилиране за директен маркетинг по всяко време. , например, ако изпълнението на вашето искане би разкрило лични данни за друго лице, при което това ще наруши правата на трета страна (включително нашите права) или ако поискате да заличим информация, която сме законово задължени да задържим или имаме оправдани законови интереси да запазим. Съответните изключения са включени в Общия регламент за защита на данните (GDPR) или Закона за защита на данните от 2018 г. Ние ще ви информираме за съответните изключения, на които разчитаме, когато отговаряме на всяко искане от ваша страна. Ако желаете да упражните тези права, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт по-долу.

Ако имате неразрешени съображения, имате право да се оплачете пред орган за защита на данните на ЕС където живеете, където работите или където считате, че може да е възникнало нарушение.

Политика за бисквитки

Бисквитки и подобни технологии

Какво са те?

Бисквитките са малки дялове информация, изпратени от уеб сървър към уеб браузър, които позволяват на сървъра да идентифицира еднозначно браузъра на всяка страница.  Използват се и други технологии за проследяване, които са подобни на бисквитките.  Това може да включва пикселни тагове и проследяващи URL адреси. Всички тези технологии са наречени съвкупно„ Как използваме бисквитките?

Типовете бисквитки, които използваме на нашия уебсайт, и целите, за които ги използваме, са дадени по-долу:
* : Тези бисквитки са от съществено значение, за да можете да разглеждате уебсайта и да използвате неговите функции, като например достъп до защитени области на нашия сайт. Без тези бисквитки не можем да предоставим никакви услуги, до които искате да получите достъп на нашия уебсайт. * Тези бисквитки събират информация за това как вие и други посетители използват нашия сайт, като например кои страници посещавате най-често и ако получите съобщения за грешка от уеб страници. Ние използваме данни от тези бисквитки в помощ при тестване на дизайни и осигуряване на поддръжката на еднозначен облик и функции при посещението ви на уебсайта.  Цялата информация, събрана от тези бисквитки, е в съвкупен формат. Тя се използва само за подобряване на функционирането на уебсайта.

\Disable Google Analytics\
* . Имайте предвид, че на този уебсайт към кода на Google Analytics е добавено „anonymizeIp“, за да се осигури анонимизирано събиране на IP адреси (така нареченото маскиране на IP). * Тези бисквитки позволяват на нашия сайт да помни избора, който правите (като например вашето потребителско име, език или региона, в който се намирате) и да предоставя подобрени, по-персонализирани функции. Тези бисквитки може да се използват и за запомняне на промени, които правите по размера на текста, шрифта и други части на уеб страници, които можете да персонализирате. Те може също така да се използват за предоставяне на услуги, които сте поискали, като например гледане на видеоклип или коментиране. Освен това тези бисквитки може да се използват за разрешаване на услуга по избор, като например предлагане на сесия с чат на живо.  Информацията, която тези бисквитки събират, може да е анонимизирана и те не могат да проследяват вашата навигация на други уебсайтове. * : Тези бисквитки се използват за предоставяне на реклами, които са по-подходящи за вас и вашите интереси. Те се използват и за ограничаване на броя на случаите, в които виждате реклама, както и за помощ при измерване на ефективността на рекламната кампания. Тези бисквитки се използват само с ваше съгласие. Можете да дадете съгласието си или като затворите банера с бисквитка, показан на целевата страница на нашия уебсайт, или като разгледате уебсайта извън банера с бисквитка и щракнете върху който и да е от неговите елементи. Имайте предвид, че ние проследяваме вашето съгласие чрез технически бисквитки; така, ако изтриете бисквитки, съхранени на ваши устройства, вие виждате банера за бисквитки още веднъж. Те обикновено са поставени от рекламни мрежи с разрешението на оператора на уебсайта. Те помнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Много често насочените или рекламни бисквитки ще бъдат свързани с функционалност на уебсайта, предоставена от други организации. * Тези бисквитки ви позволяват да споделяте информация какво сте правили на нашия сайт, в социални мрежи като Facebook и Twitter. Тези бисквитки не са под наш контрол.  Моля, разгледайте съответните политики за поверителност за информация как се използват тези бисквитки. * : Известни още като празно GIF изображение или уеб маяк. Това са невидими тагове, поставени на определени страници на нашия сайт, но не и на вашия компютър. При достъп до тези страници пикселните тагове генерират общо известие за това посещение. Те обикновено работят в съчетание с бисквитки, регистриращи кога конкретно устройство посещава конкретна страница. Ако изключите бисквитките, пикселните тагове просто ще отчетат анонимно посещение на уебсайта. * Проследяващи URL адреси: Те се използват за определяне на това от кой пренасочващ уебсайт е получен достъп до нашия уебсайт.

Ако не искате изобщо да позволявате бисквитки, или ако искате да позволявате само определени бисквитки, вижте настройките на вашия браузър. Можете също да използвате настройките на браузъра, за да оттеглите съгласието си за използването на бисквитки от нас по всяко време и да изтриете бисквитките, които вече са били инсталирани. Имайте предвид, че ако изтриете нашите бисквитки или забраните бъдещи бисквитки, може да не е възможно да получите достъп до определени области и функции на нашия сайт. За да научите повече за бисквитките, посетете: www.allaboutcookies.org или вижте www.youronlinechoices.eu, където се съдържа допълнителна информация за поведенческо рекламиране и поверителност на онлайн данните.

Колко дълго ще задържите моите данни?

В случаите, когато обработваме данни за регистриране на профил, ние правим това за периода, през който вашият профил е активен и вие сте активен потребител на нашите сайтове, и за не повече от шест години след това. В случаите, когато обработваме лични данни във връзка с изпълнение на договор или за съревнование или анкетиране, ние задържаме данните за шест години от вашето последно взаимодействие с нас. В случаите, когато обработваме лични данни за маркетингови цели или с ваше съгласие, ние обработваме данните, докато не поискате да спрем, и за кратък период след това (за да можем да изпълним вашите заявки). Ние също така пазим запис от факта, че сте ни помолили да не ви изпращаме директен маркетинг или да обработваме вашите данни, за да можем да уважим вашето желание в бъдеще. Актуализации на настоящата Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност може да бъде периодично актуализирана. Ние ще актуализираме данните в началната част на настоящата Декларация за поверителност по съответния начин. В някои случаи може също активно да ви информираме за специфични дейности по обработка на данни или значителни промени по тази Декларация за поверителност в съответствие с изискванията на приложимия закон. Свържете се с нас

Надяваме се, че можем да отговорим на ваши въпроси относно начина, по който обработваме вашите данни. Ако имате някакви притеснения относно това как обработваме вашите данни, не се колебайте да се обърнете към мениджъра за защита на данните, с когото можете да се свържете на Администраторът на данните за вашата информация е Dan-Foam ApS, регистриран в Дания с фирмен номер 24209709 и регистриран служебен адрес: Dan-Foam ApS, Holmelund 43, DK-5560 Aarup, Denmark.

Защо не пробвате продуктите на TEMPUR®
в най-близкия магазин?