УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ВАЖНО: Моля прочетете внимателно настоящите Условия за ползване. Те представляват правно обвързващо споразумение между двете страни. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за ползване, моля не заявявайте достъп, не използвайте или не подавайте заявки към нас чрез сайта или по телефон.


Дефинирани термини:

“Oператор”

Има се предвид Tempur Sealy International Limited - компания регистрирана в Англия и Уелс, чиито регистрационен номер е 04698814; с ДДС номер GB 835 5999 70 и чието седалище е в Caxton Point, Printing House Lane, Hayes, Middlesex UB3 1AP – дъщерно дружество на Tempur Sealy International, Inc. Съдържанието на сайта на местно ниво се управлява и обновява от съответните лицензополучатели на групата от фирми на Tempur Sealy (координатите им са на разположение при поискване). и/или всеки заместител на уебсайт с „нас“, „наш“ или „ние“ отнасящо се до Оператора. “Съдържание” е със значението дадено му в секция 2.1 по-долу

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 Тези Условия за ползване са приложими при вашия достъп и употреба на Уебсайта. Натискайки бутона “ПРИЕМАМ” за да приемете Условията за ползване и Декларацията за поверителност (ако е приложима) на този уебсайт, осигурявайки си достъп и използвайки уебсайта, и/или потвърждавайки,независимо дали по email, поща или телефон, че приемате тези Условия за ползване и Декларация за поверителност и се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване и Декларация за поверителност и да имате договореност с Оператора. Iако не приемате тези Условия за ползване и/или Декларацията за поверителност, не бива да натискате бутона “ПРИЕМАМ” да имате достъп или да ползвате уебсайта, както и да заявявате поръчки към нас чрез сайта или по телефон.

1.2 Ние сме в правото си да променяме тези Условия за ползване и/или Декларацията за поверителност по всяко време, като в такъв случай ще публикуваме променената версия на уебсайта и тя ще влезе в сила веднага.Трябва да проверявате уебсайта, от време на време, за да преглеждате настоящите Условия за ползване и/или Декларация за поверителност.

1.3 За целите на тези Условия за поверителност, всички препратки към „Условията за поверителност“ се отнасят за тези Условия за поверителност, както е упоменато за изменение от време на време, в съответствие с клауза 1.2 по-горе, както и всички политики, насоки, правила и/или други условия, които ние имаме правото, от време на време да публикуваме на уебсайта или по друг начин да ви уведомяваме за това.

1.4 В случай на конфликт между тези Условия за ползване и Декларацията за поверителност или всякакви други политики, насоки, правила, и/или други Условия за ползване, тези Условия за ползване ще имат предимство при такъв конфликт.


2. ЛИЦЕНЗ

2.1 В случай, че сте напълно съгласни с тези Условия за ползване, ние и/или нашите лицензодатели, ви предоставяме правото на достъп и преглеждане на предоставените съдържание и информация или на такива които са видими на или чрез този уебсайт, включително (без ограничения) текст, снимки и видеа (“Съдържанието”), само за ваша лична и не комерсиална цел, освен ако друго не е договорено в писмена форма между двете страни.

2.2 Вие нямате право, освен без изрично наше писмено позволение, да принтирате, изтегляте, копирате, възпроизвеждате, преотстъпвате лиценза, публикувате, разпространявате, възпроизвеждате публично, излагате или предоставяте, изменяте, адаптирате, пречите, създавате производни произведения, фалшифицирате, по никакъв начин и чрез каквито и да било средства каквото и да било от Съдържанието или да правите каквото и да било друго с него, което не е изрично позволено от тези Условия за ползване. Без да се засяга общият характер на гореописаното, може да изтеглите и/или разпечатате и съхраните копие, от тези Условия за ползване, за вашите архиви.

2.3 Всички интелектуални права и други права за собственост в Съдържанието са наше притежание или на нашите лицензодатели. Вие сте запознати и приемате че: няма да придобивате право на собственост върху Съдържанието и че изменението на каквото и да било от Съдържанието или употребата на Съдържанието за каквито и да било цели (които не са изрично разрешени от тези Условия за ползване), би могло да наруши нашите или нечии други авторски права или каквито и да било други права на собственост.

2.4 Всички права, дори и тези, които не са изрично упоменати в тези Условия за ползване, са запазени.

2.5 Ние не приемаме или вземаме под внимание творчески материали, идеи или предложения, извън тези, които самите ние не сме поискали изрично. Това е с цел да се избегнат каквито и да било недоразумения, в случай че вашите идеи са подобни на тези, които ние независимо сме разработили. Ако ни предоставите, чрез email или по друг начин, каквото и да било съобщение или материал, ще бъде счетено че сте предоставили, на нас и нашите съдружнници, непрекъснат, за целия свят, безвъзмезден, неотменим лиценз за използването на такива съобщения или материали, по начин, по който сметнем за уместен да ги използваме, включително да предоставяме лиценз на трети лица. Вие се съгласявате, че ние и нашите съдружници, сме свободни да използваме всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники съдържащи се във всички съобщения или материали, които сте ни изпратили за всякакви цели, включително и (но не ограничено само до) разработване, производство и продажба на продукти, използвайки такава информация.


3. ДОСТЪП ДО УСЛУГИ

3.1 Докато се стремим да гарантираме, че сайтът ни е на нормално разположение 24 часа на ден, то достъпът до Уебсайта може да бъде временно преустановен, без предупреждение, поради някаква причина (по наша преценка), включително неограничено, в случай на отказ на системата, поддръжка или ремонт или по причини извън нашия контрол. Не сме отговорни, към вас или към трети лица, ако, поради някаква причина, Уебсайтът е недостъпен за определен период от време.

3.2 Запазваме си правото да променяме или изтегляме, временно или за постоянно, Уебсайта (или дадена част от него), със или без предупреждение и не носим отговорност към вас или към трета страна за такъв тип промяна или изтегляне.


4. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

4.1 Вие се съгласявате, че няма да използвате Уебсайта за публикуване или предаване на всякакъв вид материали, които са: непозволени от закона, вредни, заплашителни, обидни, с цел тормоз, клеветнически, вулгарни, нецензурни; в разрез с нашите и/или тези на трети страни права и/или са на расова и етническа основа или по някакъв друг начин неприятни.

4.2 Съгласявате се, че няма да:

4.2.1 качвате или да правите опити да качвате на Сайта, както и да предавате по друг начин към нас файлове, които съдържат вируси, „Троянски коне“, червеи, cancelbot-ове, повредени файлове, други подобни разрушителни методи или по какъвто и да било друг начин да повредите, изваждате от строя или нарушите функционирането на Сайта или на нашия бизнес, както и да имате намерение да го направите или

4.2.2 да придобиете или да се опитате да придобиете неразрешен достъп, по какъвто и да било начин, включително чрез хакване, опитвайки се да измамите, заобиколите или отблъснете всякакви защити или други технологични или защитни мерки на Сайта, свързаните с него мрежи или каквото и да е съдържание.

4.3 Ние ще сътрудничим изцяло на всички правоприлагащи и съдебни органи, които изискват или ни молят да ги насочим към разкриване на самоличността на всеки заподозрян в извършване на престъпление, използвайки Уебсайта.


5. КЛИЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯВие носите отговорност за достоверността и цялостта на личната информация, която ни предоставяте и гарантирате, че тази информация е вярна и пълна, във всички аспекти. Съгласявате се да ни уведомите за всяка промяна в информацията, която правите чрез достъпа до вашия акаунт.


6. ВАШИТЕ АКАУНТ И ПАРОЛА

6.1 За да имате достъп до някои функционалности на Уебсайта и/или (ако е приложимо) да изпратите поръчка, вие ще бъдете помолени да се регистрирате и да си създадете акаунт. За да направите това, вие трябва да: създадете парола, да ни предоставите известна лична информация включително вашето име, e-mail адрес и някои други детайли (например пощенския ви код), които може да изискваме от вас като част от процеса на регистрация, да се съгласите да обработим вашата лична информация, в съответствие с нашата Декларация за поверителност. Както е упоменато по-горе, ако не сте съгласни с нашите Условия за Ползване и Декларация за поверителност, не трябва да използвате Уебсайта или да си създавате акаунт в него.

6.2 Вие сте отговорни за сигурността и конфиденциалността на вашата парола или друга информация необходима за регистрация във вашия акаунт. Поемате отговорността за всички дейности, произтичащи от вашия акаунт. Ако имате каквато и да било причина да смятате, че вашата парола е станала достояние на някой друг и/или че вашият акаунт е бил или е възможно да бъде използван без ваше позволение, трябва незабавно да се свържете с нас. Не носим отговорност за загуба или щета, в следствие на невъзможността ви да защитите паролата и/или информацията за регистрация във вашия акаунт.


7. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Връзките към сайтовете на трети страни (в Уебсайта) са предоставени само за ваше удобство. Използвайки тези препратки, вие напускате сайта. Ние не преглеждаме, не контролираме и не сме отговорни за тези сайтове или тяхното съдържание или достъпност. Ние не одобряваме и не правим представяне на такива сайтове, както и на материали от тези сайтове или на някакви резултати, които могат да се получат, в следствие на употребата на тези сайтове. Ако решите да имате достъп до някой от сайтовете на трети страни, свързани със Уебсайта, вие извършвате това изцяло на ваш риск. Тези уебсайтове имат свои собствени Условия за ползване и Декларации за поверителност, които трябва да прегледате, преди да ги използвате.


8. ОТКАЗ

8.1 Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на Уебсайта е точна, пълна и актуална, това не винаги може да е така. Ние имаме правото, по всяко време и без предупреждение, да правим промени по Уебсайта, продуктите и/или техните цени, описани и достъпни на страницата.

8.2 Илюстрациите, снимките, теглото, размерите и описанията в Уебсайта са предназначени като основна информация за продуктите. Вие сте запознати и приемате, че ние не гарантираме, че нашите продукти ще бъдат точно в съответствие с подобни насоки и без никакви изменения. Въпреки че се стремим да ви гарантираме, че нашите насоки са от полза и точни, понякога има много фактори, като например незначителна промяна в наличността, промяна в процеса на разработка на продукта, дори във вашия собствен компютър или друга техника, което означава че реалните продукти е възможно да се различават малко от илюстрациите, снимките, теглото, размерите и описанията в Уебсайта.


9. ЦЕНИ

9.1 Всички цени в Уебсайта са с включен ДДС. На страницата на продукта в Уебсайта, цените са без включена доставка. Продуктите и цените показани на уебсайта са само с информационна цел и не съдържат никакъв елемент на обвързаност (оферта) от страна на Оператора. Операторът е свободен да приеме (или да не приеме) оферта от клиент, желаещ да закупи някой от рекламираните продукти. Имайте предвид, че Уебсайтът понастоящем не приема заявки (той не функционира като онлайн магазин), а е само за информация.


10. УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИТЕ

10.1 Вие се съгласявате да използвате продуктите само по предназначение и да не ги променяте или видоизменяте, както и да осъществявате намеса по какъвто и да било друг начин.

10.2 Вие се съгласявате да следвате инструкциите на производителя, които се предоставят заедно с продукта и да не използвате продуктите с невнимание или небрежност.


11. ОТГОВОРНОСТ

11.1 Нищо в тези Условия за ползване не изключва или ограничава нашата отговорност при:

11.1.1 смърт или телесна повреда причинени заради небрежност;

11.1.2 измама; или

11.1.3 всяко нарушение на което и да е от условията съдържащи се в раздели 12 и 14 от Закона за продажба на стоки от 1979 или раздели 2 и 4 от Закона за доставки на стоки и услуги от 1982, всички дефектни продукти съгласно закона за Защита на потребителите от 1987 и/или което и да било друго изискване или задължение, което не се изключва от приложимия закон.

До максималната степен, позволена от закона:

Уебсайтът и Съдържанието са предоставени “в оригинален вид” без никакви гаранции от какъвто и да било вид;

11.2.2 11.2.2 продуктите да са със задоволително качество и подходящи за целите, за които са предназначени (т.е. с не-търговска цел, домашна употреба-освен ако изрично не е договорено нещо друго, между нас и вас); и

11.2.3 да изключим всички други изразени или намекнати представяния, гаранции, обстоятелства и други условия, свързани с Уебсайта, Съдържанието и продуктите.

Общата отговорност (независимо дали е по договор) относно непозво- леното повреждане (включително и чрез небрежност) или нарушаването на законово задължение или по какъвто и да било друг начин, било то от нас, нашите групови дружества, наши подчинени, директори, служители, акционери или агенти (от какъвто и да било вид), което би довело до загуба или повреда за вас или за трети страни, във връзка с тези Условия за ползване, се ограничава до сума по-голяма от:

сумата платена от вас за продукта (в магазина или ако е приложимо онлайн); и/или

11.3.2 £10.

11.4 Ние, нашата група от дружества и ръководители, директори, служители, акционери или който и да било от тях, няма да е отговорен, (независимо дали е по договор) относно непозволеното повреждане (включително и чрез небрежност) или нарушаването на законово задължение или по какъвто и да било друг начин, във връзка с тези Условия за ползване, за:

11.4.1 всякакви косвени, наказателни или последващи загуби или щети;

11.4.2 всякакви загуби, в следствие на , или във връзка с, загуба на доходи, печалби, клиентела, данни, договори, употребата на пари или прекъсване на взаимоотношения;


11.4.3 всякакви загуби произтичащи от използването на Уебсайта, включително и неограничено, във връзка с невъзможността за употреба или резултатите от употребата на Уебсайта, на всякакви сайтове свързани със Уебсайта или материала на подобни сайтове, включително, но не само, загуба или повреда, дължащи се на вируси, които могат да засегнат вашия компютър, софтуеър, данни или друга собственост за сметка на вашия достъп, употреба на или разглеждане на Уебсайта или за сметка на изтеглянето на всякакви материали от Уебсайта или от някои друг сайтове свързани с Уебсайта;

11.4.4 всякакви загуби произтичащи от невъзможността за употреба или неправилната употреба на продуктите или чрез изменение или модифициране на продуктите, неспазване на нашите и/или на производителя инструкции или употребата на продуктите с невнимание и небрежност и/или

11.4.5 всяко неспазване на поето от вас,чрез тези Условия за ползване, задължение, вследствие на каквото и да било събитие или обстоятелство, извън наш контрол, включително, и не само, индустриални спорове, технически трудности, отказ или забавяне в комуникационните мрежи, терористични актове или прекъсване на електрозахранването.


12. НЕВАЛИДНОСТ И ПИСМЕНО ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВО

12.1 Ако някоя част от настоящите Условия за ползване е неприложима (включително всяка разпоредба, за която изключваме нашата отговорност към вас) приложимостта на която и да било друга част от Условията за ползване няма да бъде засегната.

12.2 Ако нарушите тези Условия за ползване и ние не предприемем действия срещу вас, все още ще имаме правото да приложим правата си срещу вас, във връзка с това нарушение и да използваме правата си, както всякакви средства за правна защита, за всяка ситуация в която нарушите тези Условия за ползване.


13. ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

С изключение на нашите партньори, директори, служители или представители, лице което не е страна по тези Условия за ползване няма законово или друго право да ги прилага, доколкото всяко такова право може да бъде законово изключено.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Клауза 22 и Клаузи 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 17 ще се запазят, при всякакви условия, след прекратяване на споразумението по тези Условия за.


15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Ние си запазваме правото да възлагаме или да предоставяме за подизпълнение някое или всичките ни права и задължения по тези Условия за плзване. Тези Условия за ползване са лично за вас и са сключени с вас за ваша полза, а не в полза на трето лице.


16. ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

Тези Условия за ползване се уреждат и са в съответствие с Английското законодателство и всички спорове, възникнали относно тези Условия за ползване, са предмет на изключителната юрисдикция на Английските съдилища.


17. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

17.1 Тези Условия за ползване, заедно с Декларацията за поверителност, съставляват цялостното споразумение, свързано с вашето ползване на Уебсайта, както и на даден продукт и замества някое или всички предишни споразумения между нас и вас, свързани с вашето ползване на Уебсайта и/или с вашата поръчка на този продукт.

17.2 17.2 Нищо, казано от който и да било търговец от наше име, не бива да се тълкува като вариация на тези Условия за ползване и/или на Декларацията за поверителност или като оторизирано представяне на естеството и качеството на продуктите предлагани за продажба от нас. Не носим отговорност за такова представяне, с изключение на случаите на измама или на укриване на факти с цел измама.

Защо не пробвате продуктите на TEMPUR®
в най-близкия магазин?